در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش آیورودا(طب هندی)-قسمت ششم

پیدا کردن مزاج و تشخیص بیماری از زبان و چهره را بیاموزید و با روشهای پنجگانه درمانی در طب هندی به سادگی درمان کنید.
سلامت زندگی کنید.


22 خرداد 97