در حال بارگزاری....
دانلود

مهناز افشار در تاجیکستان

مهناز افشار بخشی از بازی خود در فیلم "معلم" که در تاجیکستان نقش آفرینی کرده است را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت :

صحنه از فیلم معلم محصول تاجیكستان كه در حال حاضر در سینماهای تاجیكستان اكران میشود و محبت مردم تاجیك به فیلم و لحظه ای كه هدیه ( شخصیت زنی كه بازی كردم ) در این روستا برای اولین بار به عنوان یك زن طلاقش را از مردی كه بسیار انسان بدی است در جلوی چشم همه میگیرد، چون زنان در تاج