در حال بارگزاری....
دانلود

بیوگرافی مهناز افشار

مهناز افشار: من در سینما به قسمت و اتفاقِ ناشی از آن که برای آدم ها رخ می دهد اعتقاد دارم و معتقدم که مسیرم مشخص شده. در کودکی از کارهای سخت که هیجان زیادی داشت لذت می بردم، به همین دلیل هیچ وقت دوست نداشتم دکتر یا مهندس شوم.