در حال بارگزاری....
دانلود

نماز شب اول قبر

آیا می توان برای کسی که هنوز دفن نشده نماز شب اول قبر خواند؟ پاسخ استاد محمدی در برنامه پرسمان اعتقادی پخش شده در شبکه جهانی ولایت


مطالب پیشنهادی