در حال بارگزاری....
دانلود

نظر آیت الله العظمی فقیه امامی درباره لعن

در این کلیپ مشاهده می کنیم که آیت الله العظمی فقیه امامی قدس سره القدوسی که یکی از علمای بزرگ اصفهان می باشند و یک سال است که به رحمت خدا رفته اند درباره لعن کردن چه نظری دارند.