در حال بارگزاری....
دانلود

مایع آتشزا

مایع آتشزا بر پایه نفت بسیار با کیفیت وکاملا" بی خطر بهیچ وجه مشکلات وخطرات الکل را ندارد و با اندک مقدار می تواند یک منقل مملو از زغال را شعله ور نماید. این مایع تا آغشته به اجسام مانند: زغال ، هیزم، کاغذ ، کارتن ،چرم و ... نشود بهیچ وجه مشتعل نمی شود. بدینوسیله تاکید می گردد خطر این مایع در فروشگاه ویا در انبار کالاها از خطر دستمال کاغذی کمتر است.


4 مهر 98