در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ کودکانه آمد اذان، آمد اذان شبکه پویا

آمد اذان، آمد اذان
از روزن دیوار من

از گنبد نیلوفری
تا خلوت بسیار من

در هر نسیم بی طرف
روحم رها جانم وزان

مستی رسید از هرکجا
آمد اذان، آمد اذان

مست از تو شد جانم مگر
روی گل آواز تو بود

بی تابی پنهان من
از نغمۀ ساز تو بود

شور اذانم در گلو
مستی جانم در سبو

روحم پُر از آواز او
جسم رها از های و هو

بین من و تو پرده نیست
اینجا منم آنجا تویی

دنیا پُر از آواز تو
امشب منم فردا تویی