در حال بارگزاری....
دانلود

بی ادبی مدیرعامل ایران خودرو و سایپا به مردم ایران

مجری از مدیر عامل ایران خودرو و سایپا در مورد ناامنی خودروهایشان سؤال میکند وبا بی ادبی جواب میگیرد به خدا نباید خودریه صفر خرید خیلی خیلی پررو شدن