در حال بارگزاری....
دانلود

گفت و گوی جنجالی با مسئولان ایران خودرو و سایپا

در کلیپ پش روی، مجری برنامه شوک گفت و گوی جنجالی با مسئولان ایران خودرو و سایپا انجام داده و نتیجه آن شده که شدت بی کیفیتی خودروها، عامل مرگ و میرهای بسیار زیاد جاده ای هستند.