در حال بارگزاری....
دانلود

مار سمی افعی شاخدار خوزستانی desert horned viper

یکی از سمی ترین مارهای ایران،شاید هم سمی ترین.بومی جنوب غرب خوزستان،نزدیکیهای اهواز.با نام علمی cerastes cerastes gasperetti


مطالب پیشنهادی