در حال بارگزاری....
دانلود

منتخب آلبوم همایون استاد محمدرضا شجریان

تکنوازی سنتور همایون مثنوی
ساز و آواز (درآمد همایون)
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)
ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)
ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)
ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)
ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری) محمدرضا شجریان


3 آذر 1400