در حال بارگزاری....
دانلود

ضد عفونی کارخانجات لبنیات با مهپاشی پرسیدین

با استفاده از این سمپاش حرفه ای می توان کارخانجات لبنیات ، گلخانه ها ، مرغداری ها ، دامداری ها ، انبارهای نگه داری مواد غذایی و سیلو ها را به صورت مه پاش و با روش صحیح و در زمانی کوتاه و به طور موثر سمپاشی و ضد عفونی نمود .
لوله ها و مجاری فاضلاب شهری را به طورموثر و تضمینی میتوان با مه پاش فوگر سمپاشی نمود
مخصوص سمپاشی منهول های فاضلاب شهری
قاضی 09156486096
تکریمی 09156486095


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی