در حال بارگزاری....
دانلود

عکس بازیگران کره ای قبل از عمل و بعد از عمل شامل مردان و زنان گروه چهارم

بدون شرح و برای دیدن 10 تا دیگر از معروفایه عمل کردشون به آدرس زیر برید.تنگیو چنگیو اند بای
اگر فیل بود با این جراحیایه زیبای تا الان تبدیل به طاووس شده بود
آدرس 10 تا بازیگر کره ای عمل کرده:
http://topgozar.com/tops/most-famous-korean-actor-before-and-after-plastic-surgery/


5 مرداد 96