در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش ساخت چرخدنده ساده (اموزشی)با لوازم ساده

چرخدنده نمایش داده شده در فیلم ، چرخدنده ای صنعتی نیست . و صرفا جنبه اموزشی دارد.