در حال بارگزاری....
دانلود

((پازل بند))

خدای من ن ان قدر پاکم که کمکم کنی و نه ان قدر بدم که رهایم کنی میان این دو گمم هم خود را هم تو را ازار میدهم هرچقد تلاش کردم نتواستم انی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم انی باشم که تو رهایم کنی انقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ یعنی پوچ خدایا هیچ وقت رهایم نکن.............