در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ لکی

کلیپ لکی لکستان به زبان لکی
که متاسفانه برخی دوستان این کلیپ لکی زیبا را با نام گویش لکی زبان لری معرفی کرده اند .
در حالی که لری لهجه است و لکی زبان .