مینگه لَکِسان

کانالی برای قوم کهن لک به کانال ما در تلگرام بپیوندید http://t.me/kadkhoda_00
0 دنبال کننده
6.5 هزار بازدید ویدئو
مینگه لکسان_حجت بازرگان_کمانچه

بزران بزران بزران دیارت نیه چته مه کردهِ جیرِت بریمه t.me/kadkhoda_00