در حال بارگزاری....
دانلود

درباره شهر شیکاگو ، بخش سوم : فرودگاه اوهر

این شهر دارای سه خط مترو و دو فرودگاه است. فرودگاه بین المللی اوهر (O'Hare) دومین فرودگاه شلوغ در جهان می باشد. در سال ۲۰۱۲ فرودگاه اوهر ۶۶۸۳۴۹۳۱ مسافر داشت.
www.Hardwelder.com