در حال بارگزاری....
دانلود

روز گذشته در فرودگاه شهر بارسلونای اسپانیا

روز گذشته در فرودگاه شهر بارسلونای اسپانیا , از وقوع یک فاجعه بزرگ هوایی بخاطر هوشمندی و مهارت خلبان در حال فرود در فرودگاه , و همچنین پرواز همزمان هواپیمای در حال صعود خودداری گردید! میتوانست صدها کشته در بر داشته باشد که خوشبختانه بخیر گذشت!


مطالب پیشنهادی