در حال بارگزاری....
دانلود

مستند تبریز مهد تمدن بخش 1 - پرفسور علی پولاد Tabriz

https://www.instagram.com/tabrizlinks به ترکی آذربایجانی - تبریز با تاریخی هزاران ساله و بزرگانی بسیار و نیز تاثیر و نقش غیرقابل انکار در تمدن و فرهنگ و تاریخی ایران داشته است Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz - Əli Poladın eyni adlı kitabı əsasında hazırlanıb مستند پیرامون کتاب پرفسور علی پولاد http://www.lenzor.com/tabrizlinks