در حال بارگزاری....
دانلود

سرود مبارزه سردار سلیمانی با داعشی ها

سرودی عربی برای نشان دادان اقتدار سردار بزرگ ایران عزیزمان حاج قاسم سلیمانی با سربازانش مقابل داعشی ها