در حال بارگزاری....
دانلود

برملا شدن رابطه داماد وزیر با پرونده بانک سرمایه

در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک سرمایه داستان یک دسگاه ماشین پورشه و ارتباط ان با داماد وزیر رفاه بر ملا شد


22 خرداد 98