در حال بارگزاری....
دانلود

مدینه شهر پیغمبر

آپلود شده توسط صفحه حاج منصور ارضی (عرشی) در فیس بوک https://www.facebook.com/Haj.Mansour.Arzi
مدینه منزل قرآن
مدینه محفل قرآن
درون دل خبر داری
تو از درد دل قرآن
مدینه شهر پیغمبر
مدینه شهر پیغمبر
خدا بر تو نظر دارد
که هستی شهر پیغمبر
مدینه شهر گل هایی
چه گل هایی همه پرپر
مدینه شهر پیغمبر
مدینه شهر پیغمبر
بود کعبه گرفتارت
که هستی تربت زهرا
چرا با ما نمی گویی
حدیث غربت زهرا
مدینه شهر پیغمبر
مدینه شهر پیغمبر
چرا خاموش و دلگیری؟
مدینه شور رو شینت کو؟
امام مجتبایت کو؟
حسینت کو؟
حسینت کو؟
.
.
.
https://www.facebo