در حال بارگزاری....
دانلود

ضرب شنو استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه امیرکبیر مشهد 1392

اوایل تابستان 92 استاد فرامرز نجفی تهرانی همراه با شاگرد برجسته ایشان مرشد محمد کارگر در سردم زورخانه امیرکبیر مشهد به هنرنمایی پرداختند . ریتم شنو ایشان را در سایت محبوب آپارات قرار دادم . نکته قابل توجه در ضرب نوازی ایشان استفاده مناسب و بسیار بجا از زنگ زورخانه و رعایت دقیق جای سکوت در نواختن ضرب زورخانه ای است که توجهتان را به آن جلب می نمایم . ضمنا فیلمهای کامل آموزشی و اجرای ورزش ایشان نزد بنده موجود است .