در حال بارگزاری....
دانلود

استاد فرامرز نجفی تهرانی - زیر کلام خوانی ضرب دلنشین

در یکی از کلاسهای ضرب استاد فرامرز نجفی تهرانی که حضور داشتم پس از پایان کلاس از یکی از غزل خوانان خوب مشهد که در کلاس حضور داشتند توسط استاد فرامرز نجفی تهرانی خواسته شد چند بیتی از اشعار زیبایشان بخوانند و استاد نیز با ریتم بسیار زیبای زیر کلام خوانی که در ابتدای ورزش زورخانه ای نواخته می شود ایشان را همراهی نمودند .علاقه مندان جهت تهیه کلیپ کامل و آثار استاد فرامرز نجفی تهرانی و شرکت در کلاسهای ضرب زورخانه ای استاد با شماره 09391374340 تماس بگیرند .