در حال بارگزاری....
دانلود

نقطه آبی رنگ پریده

هنگامی که سفینه وویجر1 در سال 1990 به ماورای سیاره نپتون (6 میلیارد کیلومتری زمین) رسید کارل سیگن ستاره شناس آمریکایی از ناسا خواست که دوربین این سفینه به طرف زمین چرخانده شود و عکسی که گرفته شد در آن کره زمین به شکل یک نقطه خیلی کم رنگ دیده می شد که کارل آن را نقطه آبی رنگ پریده نام گذاشت.