در حال بارگزاری....
دانلود

دکل مخابراتی روستای خوشاب بخش الوارگرمسیری با حضور استاندار خوزستان افتتاح شد.

با پیگیری های نماینده مردم اندیمشک در مجلس دکل مخابراتی روستای خوشاب بخش الوارگرمسیری با حضور استاندار خوزستان افتتاح شد.


16 آبان 98