در حال بارگزاری....
دانلود

دیپلماسی به سبک محمود احمدی نژاد

جورج بوش : سیاست هویج و چماق می توانست برای ایران موثر واقع شود تا اینکه احمدی نژاد رییس جمهور شد امیدوارم ایرانیها در آینده بار دیگر به سمت دیپلماسی بازگردند !!! ...آری پس از 8 سال دکتر محمد جواد ظریف به سمت دیپلماسی با آمریکا بازگشت و آرزوی آمریکایی را برآورده ساخت ...پس از توافق نامه ژنو منفعت تعهدات ایران برای آمریکا به اندازه ای بود که جان کری اعلام کرد : اگر ایران به توافقات عمل نکند گزینه نظامی آماده هست که با تمام ظرفیتش به ایران پاسخ دهد


مطالب پیشنهادی