در حال بارگزاری....
دانلود

دیوید آیک: شیوع ویروس کرونا در ایران نمیتواند تصادفی باشد!


در فیلم روز ببینید؛ دیوید آیک پژوهشگر و نویسنده بریتانیایی گفته است که شیوع ویروس کرونا در ایران نمیتواند تصادفی باشد!


27 فروردین 99