در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ بسیار سوزناک در وصف شهدا و مادران شهدا

نماهنگ بسیار زیبا از حاج عبدالرضا هلالی که در وصف شهدا و مادران دلسوخته ی شهداست، این ویدیو واقعاً جگر میسوزونه