در حال بارگزاری....
دانلود

مدرس زبان بدن استاد زبان بدن درس 1 بهزاد حسین عباسی

09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com

بهزاد حسین عباسی مدرس زبان بدن مدرس بادی لنگویج body language مدرس فروش مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس CRM تدریس دوره های زبان بدن در سازمان شما

تلگرام https://telegram.me/crm_marketing

اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/

behzadabbasi.ir
Behzadabbasi.com


9 تیر 96