در حال بارگزاری....
دانلود

تئاتر

کنسرت تئاتر «در روزهای آخر اسفند...» که محمد رحمانیان آن را در تالار وحدت و مقابل علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد روی صحنه برد نیز به شکل واضح و آشکاری با آوازه خوانی خاص یک زن همراه بود.