در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت آبگاه.تعداد ست 3 تعداد تکرار مبتدی 10 متوسط 20

این حرکت برای عضله آبگاه زیر سینه میباشد.همراه با تمرکز