در حال بارگزاری....
دانلود

روایت حاج قاسم سلیمانی از عملیات کربلای 5

شاید بیش از 100 قبضه توپ بسیج شده بود روی همون تیکه پل...اون طرف حداقل 500 تا تانک و بیش از 300-400 قبضه توپ و ده ها قبضه کاتیوشا غیر از ادوات سبکی که در اختیارشون بود - اینور بسیجی ها بودن و خدای بسیجی ها و یه مقدار کمی مهمات آر پی جی و کلاش...ر کانال ماهیگیری عراقی ها نزدیک به 300 قبضه توپ داشتن و ده ها قبضه کاتیوشا- ما مجموع توپ های منو آقای مرتضی قربانی به 20 قبضه نمیرسید 20 قبضه بدون مهمات...