در حال بارگزاری....
دانلود

وزیر ورزش گفت: ظرف 15 روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم گیری خواهد شد

شروع رقابتها بصورت پلکانی و با نظر ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا خواهد بود


3 اردیبهشت 99