در حال بارگزاری....
دانلود

غار کتله خور

غار کتله خور غاری است خشکی -آبی که در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در ۸۰ کیلومتری جنوب قیدار و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان و ۴۱۰ کیلومتری تهران و ۵ کیلومتری شهر گرماب واقع است. در بعضی مناطق غربی ایران به کوه کم ارتفاع "کَتَله" می گویند و احتمالاً وجه تسمیه این غار نیز همین است که در یکی از این کوه ها قرار گرفته است و خورشید از پشت آن طلوع می کند و به جای کتله خورشید به آن کتله خور می گویند.


مطالب پیشنهادی