در حال بارگزاری....
دانلود

عکس العمل جانسوز طفل شهید به عکس پدر

تلاش میکنه به بغل پدرش بره ولی نمیتونه دستش رو تو عکس ببره و خودشو منیندازه در بغل بابا
فرزند شهید علی اسکندر از شهدای لبنان هستند