در حال بارگزاری....
دانلود

عکس العمل قاتلان بنیتا پس از دیدن عکس جسد دختربچه

ساعت 11 روز 29 تیر؛ قرار بود «بنیتا»همراه پدر و مادرش به شهرستان محل زندگی مادربزرگش برود. مرد جوان وسایلشان را در صندوق عقب پرایدش گذاشت. همان‌طور که «بنیتا» را روی صندلی عقب می‌گذاشت از همسرش خواست زودتر بیاید. پدر در پارکینگ را باز کرد و همان‌طور که پشت فرمان می‌نشست از داخل آینه به صورت دخترش نگاه کرد و قربان صدقه‌اش رفت وبعد هم به آرامی حرکت کرد.
غافل ازاینکه چه سرنوشت شومی درانتظارشان است.چند قدم دورتر از خانه، دو سارق جوان به دنبال طعمه‌ای برای شکار، کمین کرده بودند. وقتی پراید ازپارکینگ خارج شد دو مرد نگاهی به یکدیگر انداختند.راننده پیاده شد و در حالی که در خودرو را باز گذاشته بود، برای بستن در به طرف پارکینگ رفت. دیگر بهتر از این نمی‌شد. همه چیز برای یک سرقت آسان آماده بود. هر دو سارق به سمت خودرو خیز برداشتند ویکی ازآنها پس ازنشستن پشت فرمان، درحرکتی رعد آسا با فشردن پدال گاز، دنده عقب به طرف خیابان اصلی راند. مرد جوان که با شنیدن صدای گاز خودرو، وحشت زده به کوچه دویده بود، بلافاصله خود را روی کاپوت انداخت و در حالی که چشم در چشم سارقان شده بود، برای نجات دخترش التماس می‌کرد. اما سارقان سرعت گرفتند و پدر روی زمین افتاد. با این حال همانطورکه ناباورانه شاهد دور شدن خودرو بود.
مردان جوان تنها چند خیابان از محل سرقت دور شده بودند که صدای گریه بچه را شنیدند سر انجام سارقان پس از باز کردن لوازم خودرو این دختربچه هشت ماهه را در ماشین رها می‌کنند تا بنیتا بر اثر گرما، تشنگی و گرسنگی از بین برود اما تلاش ماموران نیروی انتظامی منجر به دستگیری قاتلان شد و در ششم مرداد صحنه ربودن بینتا از مقابل درب خانه توسط پلیس بازسازی شد.
گفتنی است در فیلم زیر عکس العمل قاتلان بنیتا پس از دیدن عکس جسد این دختربچه را مشاهده می‌کنید.


9 مرداد 96