در حال بارگزاری....
دانلود

نقد روانشناسی ، روانکاوی

روان در فارسی معادل روح / روانشناسی ربطی به روح ندارد / به نوعی رفتار شناسی جسد انسان است / اعتراف مردم در کلیساهای مسیحی /اعتراف در پایه تفکر غربی ها / فروید / ژان ژاک روسو /روانکاوری / اعتراف به گناه در اسلام حرام است /