در حال بارگزاری....
دانلود

کرونا و پرستاران

تولید شده توسط تیم مدیارت
به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پخش در تمامی شبکه های جمهوری اسلامی ایران و شبکه های اجتماعی


9 فروردین 99