در حال بارگزاری....
دانلود

تلاش برای مهار آتش سوزی در انبارهای خیابان فداییان اسلام توسط نیروهای آتش نشانی

انبارهای محدوده خیابان فداییان اسلام تهران دچار آتش سوزی شد. از ساعات اولیه آتش سوزی نیروهای آتش نشانی برای اطفای حریق مشغول به کار شدند.


6 شهریور 96