در حال بارگزاری....
دانلود

ماشین مینی Wltoys - L929

ماشینک www.mashinak.com
باز هم کمپانی معروف WLToys و این بار ماشین کنترلی L929 .

با کنترل 2.4 GHZ و بردی حدود 50 متر و بدون تداخل امواج . با پنج دنده سرعت و تنظیم میکنید ماشین بتواند چه میزان سریع حرکت کند . ( میزان سرعت ماشین دست خود شماست )
این ماشین بسیار محکم بوده و تصادفات بسیار شدیدی را بدون خسارت و آسیب دیدگی پشت سر میگذارد .