در حال بارگزاری....
دانلود

ماشین الکتریکی مینی Wltoys - L۹۲۹ (رادیو کنترل)

ماشینک www.mashinak.com باز هم کمپانی معروف WLToys و این بار ماشین کنترلی L۹۲۹ . با کنترل ۲.۴ GHZ و بردی حدود ۵۰ متر و بدون تداخل امواج . با پنج دنده سرعت و تنظیم میکنید ماشین بتواند چه میزان سریع حرکت کند . ( میزان سرعت ماشین دست خود شماست ) این ماشین بسیار محکم بوده و تصادفات بسیار شدیدی را بدون خسارت و آسیب دیدگی پشت سر میگذارد