در حال بارگزاری....
دانلود

استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد در پایتخت

آسانسورهایی که در ساخاتمان‌های پایتخت نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته اند از ایمنی لازم برای استفاده برخوردار نیستند و بسیاری از آن‌ها از جمله آسانسورهای موجود در ساختمان‌های شهرک اکباتان نیاز به بازسازی و تعمیر دارند.


15 تیر 96