در حال بارگزاری....
دانلود

انیمیشن نجات رباتیک((نجات دنیا قسمت اول))

در آینده ای نزدیک، بشریت در معرض ابتلا به برخی از حوادث خاص خواهد بود. بدین جهت یک سازمان نجات رباتیک، برای کمک به شهروندان در حوادث خاص تشکیل شد.

در طول تحقیقاتِ مختلف مشخص شد که بچه های 10 تا 12 ساله می توانند پتانسیل 100 درصدیِ ربات های نجات را به کار بگیرند. ربات ها با یک فرماندهی خوب می توانند به 120 درصد قدرتشان برسند.