در حال بارگزاری....
دانلود

رونمایی از دو محصول سبز

به مناسبت هفته محیط زیست از دو محصول حوزه نانو فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین رونمایی شد...
برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید.