در حال بارگزاری....
دانلود

کمک روبات های مترجم به توریست ها در ژاپن

FueTrek سرویس های تکنولوژی متفاوتی ارایه می دهد که شامل نرم افزار تشخیص صدا می شود. این نرم افزار تکنولوژی های تشخیص صدای اتوماتیک، ترجمه ی ماشینی و متن به سخن را ترکیب می کند تا در زمینه های متعددی به کار بیاید که گردشگری تنها یک مورد از آنهاست.

www.Hardwelder.com