در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

این دانشکده واقع در منطقه ی خاک سفید تهران می باشد و خوابگاه تهرانپارس دانشگاه نیز واقع در محوطه ی همین دانشکده می باشد.