در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر واقع در میدان ونک خیابان پردیس دارای رشته های مهندسی مکانیک، صنایع و مواد می باشد.