در حال بارگزاری....
دانلود

پیست اسکی‌ای که به سردخانه اجساد کرونایی تبدیل شد

پیست اسکی سوئد به سردخانه برای محل نگهداری اجساد کرونایی تبدیل شده است.


25 فروردین 99